Dispensation til afholdelse af Copenhagen Warrior motionsløb i Kystagerparken 7. august 2021

Publiceret 07-07-2021

Afgørelsen vedrører afholdelse af Copenhagen Warrior motionsløb i Kystagerparken 7. august 2021 på matr.17a, Hvidovre By, Strandmark, 2650 Hvidovre, Hvidovre Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/12767.

Dispensation til afholdelse af Copenhagen Warrior motionsløb i Kystagerparken 7. august 2021

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler