Afslag til solcelleanlæg opstillet på terræn på matr.116, Kær, Ulkebøl, Arnkilsøre 1, Kær, 6400 Sønderborg, Sønderborg Kommune

Publiceret 06-07-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.116, Kær, Ulkebøl, Arnkilsøre 1, Kær, 6400 Sønderborg, Sønderborg Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/12526.

Afslag til solcelleanlæg opstillet på terræn på matr.116, Kær, Ulkebøl, Arnkilsøre 1, Kær, 6400 Sønderborg, Sønderborg Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler