Afslag til opsætning af kunstværket A Houseboat for Ho

Publiceret 01-07-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 13x og 19k, Ho By, Ho, i Varde Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04304.

Afslag til opsætning af kunstværket A Houseboat for Ho

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler