Afslag til opsætning af en sauna

Publiceret 06-07-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 18ak, Næsby ved Stranden, Kirke Stillinge, Klinten 12, 4200 Slagelse, i Slagelse Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04430.

Afslag til opsætning af en sauna

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler