Afslag til opførelse af skur

Publiceret 06-07-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 2h, Tåbel By, Vestervig, Guldkysten 16, 7770 Vestervig, i Thisted Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04320.

Afslag til opførelse af skur

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler