Afslag på ansøgning om dispensation til ombygning og udvidelse af udhus og garage

Publiceret 09-07-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 9d Gamborg By, Gamborg, Fjordvej 9, 5500 Middelfart, i Middelfart Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/03586.

Afslag på ansøgning om dispensation til ombygning og udvidelse af udhus og garage

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler