Afgørelse om overdækning af terrasse samt udvidelse af glasparti ved dør og vinduer

Publiceret 16-07-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 45co, Hesselbjerg By, Humble, Piledybet 52B, 5932 Humble, i Langeland Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af sidepartier ved døre, som ansøgt og jævnfør nedenstående redegørelse. Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af overdækning ved dør.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04618.

Afgørelse om overdækning af terrasse samt udvidelse af glasparti ved dør og vinduer

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler