Tilladelse til placering og udformning af nyt stuehus på landejendom, Haderslev Kommune

Publiceret 28-01-2021

Tilladelse til placering og udformning af nyt stuehus på landejendom - matr. 36, Knud, Fjelstrup, Langagervej 56, 6100 Haderslev, Haderslev Kommune

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 15a, stk. 1, nr. 6, til opførelse af stuehus med carport med en placering og udformning som oplyst i ansøgningen, jfr. nedenstående redegørelse. Der kan endvidere dispen-seres efter §15, stk. 1, til at udlægges haveareal som beskrevet i redegørelsen.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/04702

Tilladelse til placering og udformning af nyt stuehus på landejendom, Haderslev Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent