Ny dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til en tilbygning til sommerhus, Holbæk Kommune

Publiceret 15-01-2021

Ny dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til en tilbygning til sommerhus, Staslundevej 46, matr.46l, Udby By, Udby, Holbæk Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ændrede udformning af tilbygningen.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/00425

Ny dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til en tilbygning til sommerhus, Holbæk Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent