Lovliggørende dispensation til terrasse og dispensation til genopførelse af anneks og opsætning af solceller

Publiceret 25-01-2021

Lovliggørende dispensation til terrasse og dispensation til genopførelse af anneks og opsætning af solceller inden for strandbeskyttelseslinjen

Kystdirektoratet giver lovliggørende dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/05092

Lovliggørende dispensation til terrasse og dispensation til genopførelse af anneks og opsætning af solceller

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler