Lovliggørende dispensation til at udlægge sten inden for strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 25-01-2021

Der er den 20. januar 2021 søgt om lovliggørende dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 at udlægge sten inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. 9t, Yderby By, Odden, Grøftekanten 30, 4583 Sjællands Odde, Odsherred Kommune.

Kystdirektoratet giver lovliggørende dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/00394

Lovliggørende dispensation til at udlægge sten inden for strandbeskyttelseslinjen

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler