Fornyet dispensation til etape 1 (Boesdal Kalkbrud) efter forsøgsordningen for kyst- og naturturisme i Stevns Kommune

Publiceret 08-01-2021

Fornyet dispensation fra naturbeskyttelseslovens §15 om strandbeskyttelseslinjen til etape 1 (Boesdal Kalkbrud) af Stevns Kommunes forsøgsprojekt (Besøgscenter ved Stevns Klint) efter forsøgsordningen for kyst- og naturturisme

Kystdirektoratet giver hermed fornyet dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65a, stk. 1, jf. § 15 til den del af forsøgsprojekt Besøgscenter ved Stevns Klint, der er placeret i Boesdal. Dispensationen er en fornyelse af dele af den dispensation, der blev meddelt af Naturstyrelsen den 9. november 2015. Dispensationen meddeles på baggrund af Erhvervsstyrelsens afgørelse af 6. november 2020 om 2 års forlængelse af tilladelse efter forsøgsordningen for kyst- og naturturisme til projektet Besøgscenter ved Stevns Klint, jf. planlovens § 5, stk. 3, 2. pkt. Kystdirektoratets afgørelse bortfalder 2 år efter Erhvervsstyrelsens afgørelse, hvis projektet ikke er fysisk påbegyndt inden denne dato, jf. naturbeskyttelseslovens § 65a, stk. 3, 2. pkt 3.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst oplys sagsnummer 20-05203.

Fornyet dispensation til Stevns Kommunes forsøgsprojekt.pdf

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig