Dispensation til udvidelse af beboelsesejendom og opførelse af carport, Aabenraa Kommune

Publiceret 20-01-2021

Dispensation til udvidelse af beboelsesejendom og opførelse af carport inden for strandbeskyttelseslinjen, Varnæsvej 541, 6200 Aabenraa, i Aabenraa Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/05948

Dispensation til udvidelse af beboelsesejendom og opførelse af carport, Aabenraa Kommune

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler