Dispensation til udvidelse af affaldsstation på position 14A inden for strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 28-01-2021

Middelfart Kommune har den 15. juli 2020 fremsendt en ansøgning om dispensation til seks affaldsstationer på seks lokaliteter inden for strandbeskyttelseslinjen. Den 21. juli 2020 supplerede Middelfart kommune ansøgningen med yderligere syv lokaliteter for affaldsstationer

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/05218

Dispensation til udvidelse af affaldsstation på position 14A inden for strandbeskyttelseslinjen

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig