Dispensation til udstykning og fastlæggelse af nye skel

Publiceret 18-01-2021

Afgørelsen vedrører dispensation til udstykning og fastlæggelse af nye skel inden for strandbeskyttelseslinjen. Udstykning foretages af matr. 4a, Langø Stubberup, og der søges på vegne af ejerne af matriklerne 4a og 4ap, begge Langø, Stubberup i Kerteminde Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Kystdirektoratet understreger i den forbindelse, at arealet, der udstykkes, er strandbeskyttet, hvorfor der ikke kan forventes dispensation til yderligere udstykning af arealet. Arealet har ikke status af have, og bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven vedrørende anlæg i haver, jf. naturbeskyttelseslovens § 15a, stk. 3 og 4 samt § 65b, stk. 3 finder derfor ikke anvendelse for arealet. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/05144.

Dispensation til udstykning og fastlæggelse af nye skel

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler