Dispensation til overdækket lagerplads inden for strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 15-01-2021

Der er den 2. september 2020 søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 til etablering af overdækket lagerplads inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. matr.168, Skodsbøl ejerlav, Nybølnorvej 14, Skodsbøl, 6310 Broager, i Sønderborg Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligdt oplys sagsnummer 20/05949

Dispensation til overdækket lagerplads inden for strandbeskyttelseslinjen

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler