Dispensation til opstilling af shelter og fugletårn

Publiceret 14-01-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1a, Seden By, Seden, Mindelundsvej 45, 5240 Odense NØ, i Odense Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte etablering af offentligt tilgængeligt shelter og fugletårn. Dispensationen er givet på vilkår, at shelter og fugletårn er offentligt tilgængeligt. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/05703.

Dispensation til opstilling af shelter og fugletårn

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler