Dispensation til opstilling af henstillingsskilte

Publiceret 14-01-2021

Afgørelsen vedrører ejendommene matr. nr. 62 og 63 Egholm, Marstal samt 156 Ærøskøbing Markjorder, i Ærø Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opstilling af de ansøgte skilte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/00183.

Dispensation til opstilling af henstillingsskilte

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler