Dispensation til opstilling af henstillingsskilte ved Keldsnor på Sydlangeland

Publiceret 29-01-2021

Dispensation til opsætning af henstillingsskilte om adgang i fuglebeskyttelsesområde inden for strandbeskyttelseslinjen ved Keldsnor på Sydlangeland

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det opstilling af fire skilte, som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/02264

Dispensation til opstilling af henstillingsskilte ved Keldsnor på Sydlangeland

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent