Dispensation til midlertidig periodevis opstilling af plasttunnel på Lyø i Faaborg-Midtfyn Kommune

Publiceret 27-01-2021

Dispensation til periodevis etablering af plasttunnel inden for strandbeskyttelseslinjen på matr. nr. 13e Lyø, Faaborg Jorder i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opsætning af den ansøgte plasttunnel.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/04272

Dispensation til midlertidig periodevis opstilling af plasttunnel på Lyø i Faaborg-Midtfyn Kommune

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent