Dispensation til midlertidig opfyldning og kørevej i Horsens Kommune

Publiceret 21-01-2021

Dispensation til midlertidig opfyldning og kørevej inden for strandbeskyttelseslinjen på u-matrikuleret areal samt matr. nr. 1eh og 7000d Boller Hgd., Uth, i Horsens Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til midlertidig anlæg af kørevej samt opfyldning ved dæmninger på land som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/00613

Dispensation til midlertidig opfyldning og kørevej i Horsens Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent