Dispensation til genopførsel af stuehus på ny placering, ny garage, ny placering af have og ændret adgangsvej

Publiceret 21-01-2021

Dispensation til genopførsel af stuehus på ny placering, ny garage, ny placering af have og ændret adgangsvej inden for strandbeskyttelseslinjen

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/06001

Dispensation til genopførsel af stuehus på ny placering, ny garage, ny placering af have og ændret adgangsvej

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler