Dispensation til genopførsel af enfamilieshus med tilhørende udhus inden for strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 27-01-2021

Der er den 4. marts 2020 søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 til forlængelse af tidligere dispensation om genopførsel inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 44, V. Egesborg By, V. Egesborg, Vordingborg Landevej 32, 4700 Næstved, i Næstved Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendele om sagen venligst oplys sagsnummer 20/04324

Dispensation til genopførsel af enfamilieshus med tilhørende udhus

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler