Dispensation til genopførelse af tag, ombygning af facader og udvidelse af boligareal i Vordingborg Kommune

Publiceret 05-01-2021

Dispensation til genopførelse af tag, ombygning af facader og udvidelse af boligareal inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 4n Hårbølle By, Fanefjord beliggende Fanefjord Kirkevej 54A, Møn i Vordingborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte, jf. redegørelse og tegninger i afgørelsen.

Kystdirektoratet bemærker, at der alene er taget stilling til de ansøgte bygningsmæssige ændringer. Hvis ejendommen skal anvendes til formidlingsvirksomhed, besøgscenter eller lignende, vil det formentligt forudsætte dispensation.

Ved spørgsmål eller bemærkninger henvis da venligst til j.nr. 20/05710.

20-05710 Afgørelse

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent