Dispensation til etablering af synlige brønddæksler i terræn i forbindelse med opførelse af ny bolig

Publiceret 25-01-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 4b Hjarnø By, Hjarnø, Hovedvejen 18, Hjarnø, 7130 Hedensted, i Hedensted Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af ni synlige brønddæksler, som ansøgt. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/00640.

Afgørelse Dispensation til etablering af synlige brønddæksler i terræn i forbindelse med opførelse af ny bolig

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler