Dispensation til etablering af nyt skel inden for strandbeskyttelses-linjen ved arealoverførsel, Langeland Kommune.

Publiceret 28-01-2021

Dispensation til etablering af nyt skel inden for strandbeskyttelses-linjen ved arealoverførsel fra matr. nr. 31p, Ristinge By, Humble til matr.7000e, Hesselbjerg By, Humble, Piledybet 2, 5932 Humble, Langeland Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af skel som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/01756

Dispensation til etablering af nyt skel inden for strandbeskyttelses-linjen ved arealoverførsel, Langeland Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent