Afgørelse Dispensation til, efter nedrivning, at genopføre bolig og udhuse

Publiceret 14-01-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 11b Egsmark By, Dråby beliggende Kystvejen 70, Ebeltoft i Syddjurs Kommune Ansøgning Du har ansøgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens 1 § 15 til at ombygge bolig og udhuse på ovenstående ejendom. Efter dialog om mulighederne er ansøgningen ændret til at omhandle genopførelse efter nedrivning af eksisterende bolig og udhuse inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 11b, Egsmark By, Dråby, Kystvejen 70, 8400 Ebeltoft, i Syddjurs Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af ny bolig, udhuse samt terrasse og hegn, som ansøgt og jævnfør tegninger i redegørelsen. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/05621.

Afgørelse Dispensation til, efter nedrivning, at genopføre bolig og udhuse

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler