Dispensation til at genopføre bebyggelsen på matr.4p, Fredericia Kommune

Publiceret 25-01-2021

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til at genopføre bebyggelsen på matr.4p, Gudsø By, Taulov, Gudsø Engvej 21, 7000 Fredericia, Fredericia Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte samt til terrænændringer i forbindelse hermed. Dispensationen omfatter endvidere dæksler mv. til jordvarme, nedsivning mv.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/00426

Dispensation til at genopføre bebyggelsen på matr.4p, Fredericia Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent