Dispensation til at etablere rørledning til bortledning af regnvand inden for strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 15-01-2021

Der er den 11. januar 2021 søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 til at etablere rørledning til bortledning af regnvand inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 2368, Kolstrup under Aabenraa, i Aabenraa Kommune, adressen Strandvej 50-54, 6200 Aabenraa.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/00299

Dispensation til at etablere rørledning til bortledning af regnvand inden for strandbeskyttelseslinjen

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler