Dispensation til ændring af tag og facader på bolig og sidebygninger i Svendborg Kommune

Publiceret 05-01-2021

Dispensation til ændring af tag og facader på bolig og sidebygninger inden for strandbeskyttelseslinjen på matr. nr. 7e Skårup By, Skårup beliggende Skårupøre Strandvej 52A, B og C i Svendborg Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte ombygning af facader, tag inklusive kviste og vinduer samt døre, som ansøgt og jævnfør tegningsmateriale i afgørelsen.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/05707.

20-05707 Afgørelse

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent