Dispensation til 2 midlertidige oplysningsskilte på kronekanten af Søkjærdiget, Hedensted Kommune

Publiceret 14-01-2021

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til 2 midlertidige oplysningsskilte på kronekanten af Søkjærdiget i Juelsminde, 7130 Juelsminde, Hedensted Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opstilling af skiltene som ansøgt indtil udgangen af 2022. Opstillingen forudsætte grundejers accept.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/00202

Dispensation til 2 midlertidige oplysningsskilte på kronekanten af Søkjærdiget, Hedensted Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent