Ansøgning om tilbygning til døgnbemandet personale, Næstved Kommune

Publiceret 27-01-2021

Ansøgning om tilbygning til døgnbemandet personale - Marjatta på matr.2an, Tappernøje og matr.2ar, Tappernøje, Bækkeskov Stræde 28 b og c, 4733 Tappernøje, Næstved Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk.1, jf. § 15, til opførelse af tilbygning som ansøgt. Der dispenseres endvidere til nødvendige skelforandringer for etablering af bygningen.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/00263

Ansøgning om tilbygning til døgnbemandet personale, Næstved Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent