Afslag til shelterplads (Blåt Støttepunkt – AK11 Agernæs Havn) inden for strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 29-01-2021

Assens Kommune har den 6. oktober 2020 søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 til etablering af en shelterplads (Blåt Støttepunkt – AK11 Agernæs) inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 1f, Agernæs, Dreslette, Helnæsvej 9, 5631 Ebberup, i Assens Kommune.

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/04898

Afslag til shelterplads (Blåt Støttepunkt – AK11 Agernæs Havn) inden for strandbeskyttelseslinjen

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler