Afslag til opsætning af vildthegn til hegning af have

Publiceret 25-01-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 49, Lundby By, Landet, Tørvemosevej 19, Tåsinge, 5700 Svendborg, i Svendborg Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opsætning af det ansøgte hegn.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/05711.

Afslag til opsætning af vildthegn til hegning af have

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler