Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Publiceret 29-01-2021

Der er den 12. maj 2020 søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 til etablering af en natur- og friluftshytte inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 7a og 6b, Vejlø, Vestenskov, Fredsholms Allé 19, 4900 Nakskov, i Lolland Kommune.

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/04897

Afslag til natur- og friluftshytte inden for strandbeskyttelseslinje

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler