Afgørelse om genopførsel af del af sommerbolig, Langeland Kommune

Publiceret 14-01-2021

Afgørelse om genopførsel af del af sommerbolig inden for strandbeskyttelseslinjen på matr.3e, Herslev By, Lidelse, Klæsøvej 11-13, 5900 Rudkøbing, Langeland Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til genopførelsen som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/04638

Afgørelse om genopførsel af del af sommerbolig, Langeland Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent