Tilladelse til placering og udformning af driftsbygning på landbrugsejendom, Assens Kommune

Publiceret 10-02-2021

Tilladelse til placering og udformning af driftsbygning inden for strandbeskyttelseslinjen på landbrugsejendommen matr.17d, Aborg By, Gamtofte, Rørmosevej 25, Aborg Mark, 5610 Assens, Assens Kommune

Kystdirektoratet giver tilladelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, nr. 6, til at opføre maskin- og hestehus med en placering og udformning som beskrevet i ansøgningen. Dispensationen meddele på vilkår, at et fritliggende skur på 23 m² syd for ejendommen fjernes.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/05223

Tilladelse til placering og udformning af driftsbygning på landbrugsejendom, Assens Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent