Tilladelse til opførelse af gyllebeholder, Faxe Kommune

Publiceret 01-02-2021

Tilladelse til opførelse af gyllebeholder delvist indenfor strandbeskyttelseslinjen på matr.1a, Strandegård Hgd., Roholte, St Elmuevej 2, 4640 Faxe, Faxe Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, nr. 6, til opførelse af opførelse af gyllebeholderen som ansøgt med en placering og udformning som oplyst i ansøgningen, jfr. nedenstående redegørelse.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/04501

Tilladelse til opførelse af gyllebeholder, Faxe Kommune

 

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent