Tilladelse ombygning og renovering af stuehus og driftsbygning på landbrugsejendom, Frederikssund Kommune

Publiceret 17-02-2021

Tilladelse ombygning og renovering af stuehus og driftsbygning inden for strandbeskyttelseslinjen på landbrugsejendommen på matr.34a, Østby By, Selsø, Hammervej 7, 4050 Skibby, Frederikssund Kommune

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 15a, stk. 1, nr. 6, til renovering/ombygning eller genopførelse af eksisterende stuehus og driftsbygning med en placering og udformning som oplyst i ansøgningen, jfr. nedenstående redegørelse.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/00043

Tilladelse ombygning og renovering af stuehus og driftsbygning på landbrugsejendom, Frederikssund Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent