Lovliggørende dispensation til skur inden for strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 10-02-2021

Vordingborg Kommune har den 5. november 2019 videresendt jeres ansøgning om lovliggørende dispensation til et skur på 10 kvm på ejendommen matr. nr. 3dk, Skaverup By, Sværdborg, på adressen Tranevænget 17, 4760 Vordingborg i Vordingborg Kommune. Idet skuret ligger inden for strandbeskyttelseslinjen, kræver en lovliggørelse af skuret derfor dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 om strandbeskyttelse.

Kystdirektoratet giver lovliggørende dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 3, nr. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/04253

Lovliggørende dispensation til skur inden for strandbeskyttelseslinjen

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler