Dispensation til to informationsskilte inden for strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 22-02-2021

Limfjordsrådets sekretariat har den 30. september 2019 søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 til to informationsskilte inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommene matr. nr. 7000a, Nees By, Karby og 35i, Redsted By, Redsted, i Morsø Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/01274

Dispensation til to informationsskilte inden for strandbeskyttelseslinjen

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig