Dispensation til to informationsskilte inden for strandbeskyttelseslinjen i Vesthimmerlands Kommune

Publiceret 23-02-2021

Limfjordsrådets sekretariat har den 30. september 2019 søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 til to informationsskilte inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommene matr. nr. 1ez, Bjørnsholm Hgd., Overlade og 46c, Tolstrup By, Næsborg, i Vesthimmerlands Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/01291

Dispensation til to informationsskilte inden for strandbeskyttelseslinjen i Vesthimmerlands Kommune

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig