Dispensation til solceller på tagfladen af helårsbeboelse, Svendborg Kommune

Publiceret 16-02-2021

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til solceller på tagfladen af helårsbeboelse - matr.16g, Thurø By, Thurø, Grastenvej 204a, 5700 Svendborg, Svendborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opsætning af solcellerne på 3 tagflader som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/00579

Dispensation til solceller på tagfladen af helårsbeboelse, Svendborg Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent