Dispensation til renovering af tjæregryde på kommunalt strandareal, Svendborg Kommune

Publiceret 15-02-2021

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til renovering af tjæregryde på kommunalt strandareal, matr.15, Skårupøre By, Skårup, Skårupøre Strandvej 58c, 5882 Skårup, Svendborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk.1, jf. § 15, til istandsættelsen af tjæregryden som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/00350

Dispensation til renovering af tjæregryde på kommunalt strandareal, Svendborg Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent