Dispensation til opstilling af bænke, Halsnæs Kommune

Publiceret 22-02-2021

Dispensation til opstilling af bænke inden for strandbeskyttelseslinjen ved Hals på matr.,2gi, Hald by, Torup, Klintevej, 3390 Hundested, Halsnæs Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opstilling af bænkene som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/04791

Dispensation til opstilling af bænke, Halsnæs Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent