Dispensation til opsætning af to højskilte, Odsherred Kommune

Publiceret 15-02-2021

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opsætning af to højskilte - matr.nr. 8b Unnerud By, Egebjerg samt på matr.nr. 11a Sonnerup By, Højby, Odsherred Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk.1, jf. § 15, til opsætningen af skiltene som ansøgt..

Ved henvendelse omsagen venligst oplys sagsnummer 21/05481

Dispensation til opsætning af to højskilte, Odsherred Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent