Dispensation til opsætning af rednings-krans og oplysningsskilt, Roskilde Kommune

Publiceret 08-02-2021

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opsætning af rednings-krans og oplysningsskilt på matr.11l, Himmelev, Baunehøjvej 9, Vigen Strandpark, 4000 Roskilde, Roskilde Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opstilling af 2 redningskranse og et oplysningsskilt som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/00413

Dispensation til opsætning af rednings-krans og oplysningsskilt, Roskilde Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent