Dispensation til opsætning af informationsskilt inden for strandbeskyttelseslinjen ved matr.615 Hejsager, Halk, Haderslev Kommune

Publiceret 22-02-2021

Der er ansøgt om dispensation til opsætning af informationsskilt inden for strandbeskyttelseslinjen ved matr.615 Hejsager, Halk, Haderslev Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opsætning af oplysningsskiltet som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/04790

Dispensation til opsætning af informationsskilt inden for strandbeskyttelseslinjen, Haderslev Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent