Dispensation til opførsel af garage på 20 m², Randers Kommune

Publiceret 11-02-2021

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførsel af garage på 20 m² på matr.74r, Virring Essenbæk sogn, Fjordvej 8, 8960 Uggelhuse, Randers, Randers Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af garagen som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/05637

Dispensation til opførsel af garage på 20 m², Randers Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent