Dispensation til omlægning og åbning af rørlagt vandløb, Kerteminde Kommune

Publiceret 04-02-2021

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til omlægning og åbning af rørlagt vandløb på matriklen 12a Ladby by, Kølstrup, Kerteminde Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til frilægning af vandløbet som ansøgt, herunder at den opgravede jord kan fordeles på de nærliggende dyrkede arealer i et lag, der ikke må overstige 30 cm.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/04496

Dispensation til omlægning og åbning af rørlagt vandløb, Kerteminde Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent